Kenzo  navy dress short sleeved size 36/8
Kenzo  navy dress short sleeved size 36/8
Kenzo  navy dress short sleeved size 36/8
Kenzo  navy dress short sleeved size 36/8

Kenzo navy dress short sleeved size 36/8

Regular price £38.00 £38.00 Sale

Kenzo

Navy dress short sleeved

Size 36/8

CC73 1